Hakkımızda

Merkezimiz, başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere bölge insanına yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarını organize etmek, teknik ve sosyal alanlarda danışmanlık sağlamak ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak proje işbirlikleri geliştirmek üzere kurulmuştur.

Eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, bir yandan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer yandan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen; yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyen ve destekleyen lider eğitim merkezi olmaktır.

Bilimsel bilgiyi kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, bölge ve ülke kalkınmasına hizmet vermek amacıyla kullanmak, bu hizmeti uluslararası boyuta ulaştırmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

・ Sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek.
・ Bilgi eksikliliğinin olduğu tüm toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek.
・ Organize ettiğimiz eğitimlerimizde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmek.
・ Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek olan eğitimler organize etmek.
・ Kuramla uygulamayı bütünleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak.
・ Organize ettiğimiz eğitim programlarını uzmanlık alanlarına göre sunmak.
・ Yetişkin eğitiminde standartları sürekli geliştirmek.
・ Etik kurallarına bağlı kalmak.
・ Tüm çalışmalarımızda kalite ve standartları korumak.