Biz Kimiz?

Ankara Sertifika, başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere bireylere ve kurumlara yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarını organize etmek, teknik ve sosyal alanlarda danışmanlık sağlamak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak proje iş birlikleri geliştirmek üzere kurulmuştur. Ankara Sertifika’nın misyonu eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, bir yandan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer yandan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen; yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyen ve destekleyen lider eğitim platformu olmaktır.